Jogging Team

Foto: Jogging Team
Foto: Hendrik De Schrijver

Het "Jogging Team" van ALVA werd opgestart in 2005, ontstaan uit een vervolg op de eerste Start-to-Run van K.A.C.E.A. biedt het een thuis aan meer dan 170 joggers.

De sportieve begeleiding ligt in handen van onze jogbegeleiders die allemaal een opleiding genoten als "Initiator Running", "Jogbegeleider" of "Co-Runner" aan de VTS (Vlaamse Trainers School) of bij de VAL (Vlaamse Atletiek Liga).

Wij herbergen zowel gepassioneerde gezondheidsjoggers als kilometer-vretende-marathon-lopers en alles wat er zich tussen deze twee bevindt.

De trainingen zijn opgebouwd rond een jaarprogramma (criterium) waarin zowel grote (Antwerpen, Brussel …) als kleinere wedstrijden (bij clubs in de buurt) opgenomen zijn. Bovendien worden jaarlijks zowel een lente- als een najaarsevenement ingelast waarin verschillende afstanden gelopen worden waaraan iedereen kan deelnemen.

De schema's worden opgesteld in functie van de verschillende doelstellingen en op basis van de laatste ontwikkelingen op gebied van trainingsmethodiek.

Omdat de klemtoon gelegd wordt op een verantwoord en blessurevrij sporten, promoten wij het gebruik van een hartslagmeter. Twee maal per jaar wordt een test afgenomen waarmee de individuele hartslagzones bepaald worden. Op basis van de testresultaten worden onze joggers verdeeld in niveau-groepen. Zo kan elke jogger op zijn/haar eigen niveau sporten.

Instroom van nieuwe leden gebeurt via onze jaarlijkse Start-to-Run of spontaan, na een verkennend gesprek met één van de trainers.

Af en toe worden ook andere activiteiten voorzien (BBQ, fuif, wandeling ...) die de samenhang en de vriendschapsband tussen onze leden ten goede komt.

Bijkomende informatie