Privacyverklaring

Versie van 21-05-2024

Atletiek Land van Aalst vzw (hierna vermeld als ALVA) hecht bijzonder belang aan jouw persoonlijke levenssfeer en wil volledig transparant zijn rond de gegevens die we over jou verzamelen, de doelstellingen en het gebruik ervan. Alle gegevens worden volgens de Europese en Belgische privacywetgeving en -regelgeving beschermd, meer bepaald volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of ook wel Global Data Protection Regulation (GDPR) genoemd.

 

Gebruikte benamingen in deze privacyverklaring

ALVA: Atletiek Land van Aalst vzw
KBAB: Koninklijke Belgische Atletiekbond

 

Contactgegevens ALVA

Maatschappelijke zetel

Atletiek Land Van Aalst vzw
Kapellekensbaan 6
9320 Erembodegem
België
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Secretariaat, clubgebouw en multifunctionele ruimtes

De Portier (Atletiek Land Van Aalst)
Kapellekensbaan 6
9320 Erembodegem
België
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Registratie sportvereniging

Stamnummer Atletiek Vlaanderen / KBAB: 462
BTW/ondernemersnummer: BE 0899.269.281
Zichtrekening: BE23 7340 2453 9591

 

Welke gegevens verzamelen we?

Google Analytics statistieken

Onze websites (www.atletieklandvanaalst.be, vredesloop.atletieklandvanaalst.be en deportier.atletieklandvanaalst.be) maken gebruik van Google Analytics, waarmee wij algemene gegevens over jouw bezoek aan onze websites verzamelen. Deze gegevens omvatten onder meer browsertype, de besturingssoftware die je gebruikt, het webadres die jou naar onze websites heeft geleid, de pagina’s op onze website die je bezocht hebt,…

Door het verzamelen van deze statistische gegevens kunnen wij het surfgedrag analyseren en zo onze websites optimaliseren en verbeteren voor onze bezoekers.

Deze gegevens worden anoniem en versleuteld verzameld o.a. door het gebruik van zogenaamde ‘cookies’ (zie ‘Gebruik van onze websites’).

Nieuwsbrief

Wij verzamelen ook bepaalde statistieken via onze nieuwsbrief waaronder informatie over het browsertype en het aantal keren dat op een link in onze nieuwsbrief geklikt wordt. Met deze gegevens willen we onze nieuwsbrief verbeteren.

Contactinformatie en persoonsgegevens

Bij inschrijving bij onze vereniging worden persoonsgegevens verzameld die wij gebruiken om met jou te communiceren rond de clubwerking, onze evenementen, wedstrijden en randactiviteiten. De gegevens worden ook gebruikt voor registratie als atleet bij de Atletiek Vlaanderen, de wettelijke verzekeringen tijdens onze activiteiten, opvolging van de ledenadministratie en de algemene werking als sportvereniging.

Jouw e-mailadres gebruiken we om met jou te communiceren rond onze activiteiten, trainingsschema’s, oproep voor vrijwilligers als helpende handen en onze nieuwsbrieven.

Formulieren

Wij maken soms gebruik van online formulieren om bepaalde contactgegevens van jou te verzamelen (bijvoorbeeld het reservatieformulier voor het gebruik van de multifunctionele ruimtes De Portier). Hierin vragen wij uitsluitend de gegevens die nodig zijn om met jou contact te kunnen opnemen, inschrijvingen voor evenementen of reservaties mogelijk te maken, of de facturatie correct te kunnen afhandelen.

Je gegevens worden steeds veilig opgeslagen in een niet-publiek toegankelijke database en zijn uitsluitend te consulteren door het bestuur en secretariaat van onze vereniging ALVA. De transactiegegevens worden daarbij altijd versleuteld over internet verzonden, zodat afluisteraars geen kans krijgen.

 

Bescherming van persoonsgegevens

ALVA hecht veel belang aan de bescherming van jouw persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie is via de websites beschikbaar zonder dat je persoonsgegevens moet verstrekken. In bepaalde gevallen wordt jou toch om persoonlijke informatie gevraagd. Jouw gegevens worden dan behandeld in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wij geven jou daarbij de volgende garanties:

  • Jouw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door jou gevraagde informatie te verstrekken of om de door onze verenging bedoelde sportieve activiteiten te realiseren.
  • De verwerking van jouw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.
  • Jouw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor direct-marketingdoeleinden aangewend.
  • Je hebt steeds toegang tot jouw persoonsgegevens en je kan de juistheid ervan verifiëren. Je hebt de mogelijkheid om onjuistheden in verband met uw persoonsgegevens te laten verbeteren. Hiertoe kan je contact opnemen met de beheerder van de websites van ALVA via e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en wij proberen zo snel mogelijk jouw vraag te behandelen.
  • ALVA treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van jouw persoonsgegevens.

Partners

ALVA deelt uitsluitend de noodzakelijke gegevens over haar leden met het overkoepelende Atletiek Vlaanderen. Dit bijvoorbeeld om jou als officieel wedstrijdatleet te kunnen registreren en een officieel wedstrijdnummer van Atletiek Vlaanderen te kunnen toekennen.

Jouw naam, categorie of leeftijd kan door de Atletiek Vlaanderen / KBAB worden gebruikt in nationale en internationale ranglijsten en statistieken rond jouw sportieve prestaties zoals bijvoorbeeld kampioenschappen, nationale records of wereldrecords.

Met sponsors en andere partners van ALVA dan de Atletiek Vlaanderen / KBAB worden nooit persoonlijke gegevens uitgewisseld.

Bewaartermijn van jouw gegevens

ALVA bewaart jouw gegevens zolang jouw lidmaatschap loopt en zolang dit vereist is door de Atletiek Vlaanderen / KBAB.

 

Jouw rechten

Als clublid/-atleet heb je een aantal rechten met betrekking op jouw persoonsgegevens. Wil je je beroepen op een van deze rechten, neem dan contact op met ALVA via e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en wij proberen zo snel mogelijk jouw vraag te behandelen.

Recht op inzage en rechtzetting

Alle persoonlijke gegevens die wij over jou verzamelen kan je op elk moment inkijken. Eventuele foutieve of onvolledige gegevens kan je steeds laten wijzigen of verwijderen.

Recht om te worden vergeten

Een bezoeker heeft altijd het recht om zijn gegevens te laten verwijderen uit onze databases.

Recht om klacht in te dienen

Ben je van mening dat wij jouw gegevens onrechtmatig verwerkt hebben, dan kan je steeds met ons in contact treden zodat we dat zo snel mogelijk kunnen rechtzetten.
Je steeds het recht om een klacht in te dienen bij de Privacycommissie.

Recht om toestemming in te trekken

Elke gebruiker of bezoeker waarvan er persoonsgegevens verzameld worden, heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van die gegevens.

Recht op beperking van de verwerking

U beschikt over het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens (tijdelijk) stop te zetten.

 

Wijzigbaarheid

ALVA heeft het recht om deze privacyverklaring te veranderen indien dat nodig zou zijn. De privacy policy werd het laatst gewijzigd op 21 mei 2024 (aanpassing naamswijziging Vlaamse Atletiekliga naar Atletiek Vlaanderen).

 

Gebruik van onze websites

ALVA besteedt veel aandacht en zorg aan haar websites en streeft ernaar om alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk op te stellen. Ondanks alle inspanningen kan het gebeuren dat de informatie toch niet volledig, juist, nauwkeurig, bijgewerkt is of wordt weergegeven.

Als de informatie die je vind op onze websites of ontvangt via de informatiekanalen (telefoon, e-mail of sociale media) tekortkomingen vertoont, zal ALVA al het mogelijke doen om dat zo snel mogelijk recht te zetten. Als je onjuistheden vaststelt, kun je contact opnemen met de beheerder van de website Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en wij streven ernaar om jouw melding zo snel mogelijk te behandelen en te beantwoorden binnen de 30 dagen. ALVA spant zich ook in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. ALVA kan echter niet garanderen dat de websites volledig vrij zijn van onderbrekingen en andere technische problemen.

Cookies

Onze websites maken gebruik van kleine informatiebestanden, zogenaamde cookies, die door je browser automatisch lokaal worden opgeslagen op jouw toestel. Via deze cookies kunnen we jouw terugkeer naar onze websites identificeren en de informatie beter afstemmen. Zo kan je bijvoorbeeld sneller inloggen en eventueel aangepaste inhoud te zien krijgen en hoef je niet bij ieder bezoek aan onze websites jouw persoonlijke gegevens opnieuw in te vullen.

Raadpleeg de handleiding van je browser indien je deze cookies wenst te verwijderen. Je kan in je browser ook instellen om het gebruik van cookies anders te weigeren, je te waarschuwen wanneer een cookie zal worden aangemaakt of dat de cookies na jouw bezoek aan een website moet worden verwijderd. Het kan zijn dat je surfervaring op onze websites hierdoor achteruit gaat.

ALVA maakt gebruik van de volgende cookies om de toegankelijkheid en de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren:

  • Google Analytics: om snel fouten te herkennen, de gebruiksvriendelijkheid van de website te verbeteren en continu op de hoogte te zijn van uw informatiebehoeften, verzamelen we door middel van cookies statistieken over het gebruik van de website via Google Analytics.
  • Javascript-herkenning: onze websites maken uitgebreid gebruik van Javascript. Aan de hand van een cookie controleren we of Javascript bij jou ingeschakeld is.
  • Sociale media: om artikels van onze websites makkelijk te mailen of uitwisselen via sociale media kanalen gebruiken zij cookies.

Lees onze cookieverklaring voor meer informatie.

Hyperlinks en verwijzingen

Onze websites bevatten hyperlinks naar websites van andere partijen en naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. ALVA beschikt voor deze websites over geen enkele technische of inhoudelijke controle of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid en correcte werking van de websites en informatiebronnen.

 

Intellectuele eigendomsrechten / auteursrecht

Je hebt het recht om de informatie op onze websites te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits je ALVA als bron vermeldt, in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over de reproductie van de informatie kunt u contact opnemen met de beheerder van de websites (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) of het secretariaat van ALVA (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

ALVA behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de websites zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.

 

Geschillen

Deze online-overeenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van onze websites of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van onze websites houdt in dat je je onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van België en dat je aanvaard om alle gedingen alleen voor die rechtbanken te brengen.

 

Vertrouwelijkheid

Alle commentaar of materiaal dat je ongevraagd en uit eigen beweging aan ALVA bezorgt, met inbegrip van de gegevens of reacties betreffende de inhoud van onze websites, zal als niet-vertrouwelijk worden beschouwd. ALVA wijst iedere verplichting van de hand betreffende het gevolg dat aan die algemene reacties en gegevens moet worden gegeven. ALVA mag die reacties en gegevens naar eigen goeddunken gebruiken, behoudens beperkingen bepaald in AVG (bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens).
Je stemt ermee in dat ALVA de ideeën, concepten, kennis en technieken, vervat in jouw reacties, kan aanwenden voor welk doel ook, met inbegrip van, onder andere, de ontwikkeling en het concipiëren van nieuwe diensten.

Bijkomende informatie