Inclusie als club-DNA

Werken aan diversiteit en inclusie is in de vijftien jaar dat onze vereniging bestaat geleidelijk aan gegroeid. Het kan ook niet anders want de samenstelling van de Aalsterse bevolking is de laatste decennia zo drastisch veranderd dat dit op termijn ook weerspiegeld werd in de club.

DNAWij hebben deze diversiteit van in den beginne omarmd. Gelijkwaardigheid en respect voor alle leden als uitgangspunt en inclusie als vanzelfsprekend.

De eerste drempel die aangepakt werd, was leeftijd. Onze club telt een grote groep oudere recreanten die zich in een op hun afgestemde werking thuis voelt en de kans krijgt zichzelf te zijn, zich te ontplooien en mee te wegen op de besluitvorming.

De tweede was die van de armoede. De UiTPAS met Kansentarief wordt sinds jaren toegepast op het lidgeld en alle activiteiten. Ook de relatief dure sportkledij en schoenen kunnen mensen die krap bij kas zitten ervan weerhouden om aan sport te doen. Hiervoor werd samen met CERA het project “Iedereen Atleet+” opgestart.

Onze stad heeft twee scholen van het Type 2 – Bijzonder Onderwijs (de Zonneroos en de Horizon) voor kinderen met een matige tot zware mentale beperking en ASS. Wij creëerden voor deze kinderen een aangepast aanbod (G-Sport).

Ons laatste project “Move In & Out” probeert mensen die aan het revalideren zijn van een oncologische behandeling aan het sporten te krijgen omdat bewegen een positieve invloed heeft op hun herstel en re-integratie.

Bijkomende informatie