Project IEDEREEN ATLEET + (2014-2015)

Iedereen Atleet

Iedereen atleet

Iedereen Atleet werd in 2014 gelanceerd door de Belgische atletiekbond (KBAB). We hebben een Vlaamse vleugel (VAL) en een Waalse vleugel (LBFA).

Om de atletieksport in het algemeen meer in de kijker te zetten werd gestart met de campagne Iedereen Atleet. Samen met steun van enkele nieuwe sponsors: Crelan, Chocovit, Zespri, Lotto en Partena konden we deze campagne opstarten.

De federaties staan in voor de organisatie van competities, het aanbieden van een recreatief programma, het organiseren van promotionele activiteiten, het opleiden van trainers en juryleden en het ondersteunen van de werking van de ruim 130 verenigingen. Samen tellen de federaties zo’n 50.000 actieve leden waarvan 2/3 in Vlaanderen en 1/3 in Wallonië.

Binnen het competitief luik onderscheiden we in de winter de veldlopen en de indoorwedstrijden, in de zomer de pistewedstrijden. Het hele jaar door worden jogging- en wegwedstrijden georganiseerd.

Op recreatief vlak organiseren we al meer dan 10 jaar Start-to-Run cursussen over heel Vlaanderen en sinds 2014 werd een nieuw programma FitFree opgestart. Met dit aanbod trachten we ook de minder competitief ingestelde sportbeoefenaars actief te houden.

Voor wat betreft recreatie richt ALVA minstens één keer per jaar een Start-to-Run waarbij (in tegenstelling tot vele andere locaties) alle trainingen begeleid zijn. De begeleiding is voor 100% in handen van VTS opgeleide jogbegeleiders. Op die Start-to-Run volgen “van 5 naar 10km”, van “10km naar 10miles”, van “10miles naar halve marathon”...
Wegens het geringe succes van Fitfree in Aalst (die - ondanks de hoog-kwalitatieve begeleiding - totaal geen instroom van nieuwe recreanten genereerde) werd deze laatste vorm van recreatie (voorlopig) niet meer ingericht. Lang voor de Fitfree organiseerde ALVA al op eigen initiatief en met begeleiding van studenten LO van de VUB een “Fit & Gezond”. Toen bleek ook al hoe moeilijk het was om sedentairen blijvend in beweging te krijgen.

 

Iedereen Atleet +

Iedereen atleet +

De Vlaamse Atletiekliga is sinds januari 2015 gestart met een driejarig participatieproject. De VAL bouwt expertise op om via laagdrempelige -bestaande- bewegingsprojecten kansarmen en mensen met een etnisch-culturele diverse achtergrond te bereiken. Deze expertise zal de federatie stelselmatig verspreiden zodat tegen 2018 meer atletiekverenigingen een aanbod hebben voor kansarmen en etnisch-culturele minderheden.

Het participatieproject werkt op drie lijnen:

Bottom up:

het versterken en valoriseren van verworven expertise op het terrein en inzetten op het delen en verspreiden. Laagdrempelige bewegingsprojecten worden gepromoot: Fit Free, Start to Run, multimove, Kids’Athletics, Fitbattle.  Drie verenigingen die al ervaring hebben met projecten met kansengroepen zullen als trekkers nieuwe bewegingsprojecten opstarten. Elk jaar komen er 3 nieuwe verenigingen bij die inzetten op het bereiken van kansengroepen en opzetten van samenwerkingsverbanden

Top-down:

informatie verschaffen rond de werking in Vlaanderen en de aanpak naar diverse doelgroepen. Hiervoor wordt op Vlaams niveau een expertengroep opgericht die het project zal opvolgen en adviezen geven. Daarnaast worden info-sessies georganiseerd voor de verenigingen rond het bereiken van kansengroepen en het opzetten van gerichte initiatieven.

De werking bestendigen:

In het kader van het bestaande jeugdsportfonds en recreatiesportfonds wordt een regelgeving toegevoegd waarbij verenigingen die actief een participatieproject uitbouwen extra fondsen kunnen verwerven.

Met dit driejarig project wil de Vlaamse Atletiekliga expertise verwerven in het aantrekken, het begeleiden en het behouden van kansarmen en personen met een migratie-achtergrond zodat tegen 2020 de werking met kansengroepen bestendigd wordt en 20% van de verenigingen een actieve werking heeft voor deze doelgroep. Hiervoor wordt op Vlaams en lokaal niveau samengewerkt met diverse partners: fonds vrijetijdsparticipatie, steunpunt vakantieparticipatie, buurtsport, Foyer Brussel, Okan scholen Vilvoorde, Gemeentelijke sociale diensten en OCMW.

ALVA maakt vanaf 2016 deel uit van de participerende clubs.

UiTPAS Aalst

In onze club hadden zich - op die manier – al een aantal leden (vroeger) met Kansenpas en (nadien) met UiTPAS met kansentarief kunnen aansluiten.

In “Groot-Aalst” is er een geïntegreerde aanpak naar integratie van kansarmen en etnisch culturele minderheden.

  • Iedereen die wil kan zich een UiTPAS aanschaffen – indien in de voorwaarden kan deze UiTPAS voorzien worden van een code die de participerende verenigingen in staat stelt de “rechthebbenden” (= kansarmen) te determineren.
  • Er zijn verschillende formules van tegemoetkoming waarbij de gemeenschap (de stad) een deel voor haar rekening neemt, de deelnemer zelf (zo bewaart deze zijn/haar waardigheid) en de participerende vereniging. In het geval van een lidmaatschap van bv. € 120,- betaalt het lid € 30, de stad € 60 en laat de club € 30 vallen.
  • Op de laatste Start2Run en de 5de Priester Daens Vredesloop werd bijvoorbeeld de gelegenheid gegeven om via deze weg deel te nemen.

 

Ons actieplan:

  • ALVA zal haar “laagdrempelige” activiteiten blijvend (financieel en organisatorisch) toegankelijk maken voor de beoogde doelgroep(en).
  • De financiële toegankelijkheid zal verzekerd worden door deze activiteiten als “met kansentarief” in de geven in de UiT-databank.
  • Deze activiteiten zijn: de jaarlijkse Start-to-Run(s), de Paasstage voor de 6-12-jarigen, de Priester Daens Vredesloop, het lidmaatschap... en wat er eventueel nog anders zou bij komen.
  • Op website – affiche – flyers, bij mailings en eventuele publiciteit in de streekkrant zal vermelding UiTPAS (met kansentarief) vermeld worden.
  • Hierbij zal als “participerende vereniging aan UiTPAS met kansentarief” (verder) samengewerkt worden met de stadsdiensten.
  • Voorts worden stappen ondernomen om (buiten de publiciteitsmogelijkheden van de UiTPAS via de UiTPAS-site – het Aalsterse blad CHIPKA en jeugdversie CHIPKAdee) via en met JUNA, het Daenshuis, de vierdewereldgroep “Mensen voor Mensen”, het Steunpunt Welzijn en de scholen) gericht publiciteit te voeren voor onze activiteiten (affichering – flyers en eigen publicaties van deze organisaties)

 

 

Bijkomende informatie