Sponsors

De realisatie van ALVA's nieuw "huis van de atletiek" op de site Schotte in Aalst, wordt mee mogelijk gemaakt dankzij onderstaande sponsors.

Hun gulle bijdrage maakt dat onze multifunctionele huisvesting op de historische site gerealiseerd kan worden, wij voor de inrichting kunnen zorgen, en de club de nodige werkingsmiddelen krijgt voor het onderhoud, de uitbouw en de uitbating. Tevens maken zij het mogelijk onze verdere toekomstplannen te realiseren.

Een welgemeende dank is daarom op zijn plaats! Wij zorgen voor een blijvende herinnering voor elke sponsor in ons nieuw gebouw.

Bijkomende informatie