Nieuw clublokaal

Adres clublokaal site Schotte

Kapellekensbaan 6
9320 Erembodegem

 

Inleiding

Foto: Conciërgewoning site Schotte
Foto: Conciërgewoning site Schotte

In 2014 besliste het bestuur van Atletiek Land Van Aalst tot de aankoop van de portierswoning op de site Schotte.

Op vraag van de Stad Aalst, kreeg het voormalig industrieel terrein Schotte - na het faillissement van de leerlooierij met daaropvolgend vele jaren van leegstand en verkrotting - de nieuwe bestemming van “randstedelijk groengebied met dagrecreatieve en natuureducatieve infrastructuur”.
Deze lokatie leunt aan bij de zuidoostelijke rand van Aalst, centraal gelegen tussen de natuurgebieden van het stadspark, het Osbroek en de Gerstjens.

Na sanering en afbraak met gelden van de Vlaamse Gemeenschap, kon het terrein - dankzij een “brownfieldconvenant” met daarin de Vlaamse Regering, de Stad Aalst, OVAM, het Agentschap Ruimte en Erfgoed – via de intercommunale SOLVA overgedragen worden aan het Sport AG van de stad Aalst.
Na bekendmaking door de stedelijke Sportraad werd het vroegere directeursgebouw verkocht aan de vzw Kroffel, en de portierswoning aan ALVA.

Foto: Chalet ALVA
Foto: Oude chalet ALVA

Meteen heeft de Stad de zekerheid dat het kleinste van de twee resterende oude fabrieksgebouwen op de site Schotte volledig gerenoveerd wordt en haar oorspronkelijke glans terugkrijgt. Een vertrouwd stadszicht op de grens tussen Aalst en Erembodegem blijft hierdoor behouden.

De inderhaast verbouwde chalet aan de atletiekpiste op de Frans Blanckaertdreef, was voor ALVA op termijn geen oplossing wegens het gebrek aan plaats, en bovenal omdat het gebouw zonevreemd is en dus nooit vergund zou worden. De geplande afbraak en heropbouw van de “polyvalente ruimte” aan de overzijde van de piste - die in de toekomst zal gedeeld worden met de andere atletiekclub (Koninklijke Atletiek Club Eendracht Aalst) - biedt dan wel ruimte doch geen authenticiteit. Bovendien zijn de leden - waarvan een respectabel deel recreanten - in het beoefenen van hun hobby totaal afhankelijk van de trainingsuren.

 

Waarom een huis van de atletiek en waarom deze site

Inplanting site SchotteDe ligging van de portierswoning op de site Schotte middenin het gebied Osbroek (met de atletiekpiste), het Park en de Gerstjens (bereikbaar via de nieuwe fietsers- en voetgangersbrug), vlakbij het gloednieuwe sportcomplex met ruime parkeergelegenheid en fietsenstalling, en slechts op wandelafstand van de (binnenkort gloednieuwe) atletiekpiste, vormt de ideale locatie voor een sportvereniging zoals de onze.

Buiten de voordelen van het eigen “heem”, een thuis voor onze jeugd, atleten, recreanten, bestuur en trainers, is dit de ideale uitvalsbasis om de groene omgeving te gaan verkennen, na te kaarten en even op je positieven te komen na je training. Het wordt de plaats waar onze leden elkaar ontmoeten, er info-momenten en workshops kunnen georganiseerd worden en het bestuur en de trainers kunnen vergaderen.

 

Inplanting conciërgewoning ALVAIn de gerenoveerde portierswoning wordt plaats voorzien voor een secretariaat, twee vergaderzalen, sanitair, douches en bergruimte. De vergaderzaaltjes zullen ook ter beschikking gesteld worden van andere (sport-)verenigingen.

Sport heeft alles te maken met gezondheid en plezier. Mensen maken tijd om fysiek bezig te zijn omdat ze het leuk vinden, er fitter van worden, andere mensen (later vrienden) te ontmoeten en vooral om het dagelijkse (jachtige) leven te ontvluchten.

De Atletiekfederatie breekt zich al jarenlang het hoofd over de vraag waarom de recreanten zo moeilijk de weg vinden naar de clubs. Het antwoord is eenvoudig… wat hebben de clubs en de federatie te bieden? Wat is de meerwaarde van een atletiekclub voor een jogger?
Met dit gebouw en zijn faciliteiten/opportuniteiten denken wij het verschil te kunnen maken, wordt het zich aansluiten bij een atletiekclub ineens wél interessant, en hopen wij nog meer mensen in groepsverband aan het bewegen te krijgen.

 

Inplanting hoofdgebouwen site SchotteOok onze competitieatleten die - omwille van het groot trainingsvolume - sowieso nooit toe komen met de ons toebedeelde trainingsuren, kunnen hier hun rendez-vous-punt van maken. Er wordt trouwens een kleine oefenruimte voor lenigheids-, grond- en stabilisatie-oefeningen voorzien die tegemoet komt aan hun noden.

Bovendien hebben wij de unieke gelegenheid mee te gaan in de dynamiek van de vele projecten op en rond de Dender, op dat prachtig stukje industrieel erfgoed waar Daens en Boon nog voelbaar aanwezig zijn.

 

Inplanting fiets- en voetgangersbrug tussen Osbroek en GerstjensOnze stad mag trots zijn op de visie en de uitvoering van één van de mooiste projecten in haar geschiedenis... en wij krijgen de kans om er ten volle van te genieten.

In de toekomst zal er minstens 15km in natuurgebied kunnen gelopen worden zonder hetzelfde pad twee keer te nemen… waarschijnlijk een unicum in Vlaanderen. De renovatie werd aangevat in februari 2016 en wij hopen tegen het groot verlof 2016 af te kunnen werken.

Met dit project tekent Atletiek Land Van Aalst vzw voor de toekomst.

Bijkomende informatie