Nieuws atletiek en Jogging Team

Hernieuwing Lidmaatschap 2022-2023

Beste lid,

Vanaf 13 september kunnen jullie jullie lidmaatschap hernieuwen.
Ook uw vereniging heeft af te rekenen met de gestegen levensduurte. Niet alleen de prijs van energie, maar ook spelmateriaal voor de kleinsten, zuiver atletiek-gericht materieel (speren, oefen-hordes ,springlatten ...), tablets en ander ICT-materiaal voor wedstrijden, huur en nog veel meer schoten het voorbije jaar pijlsnel de hoogte in.
Wij kunnen dan ook niet anders dan dit op onze beurt mee op te nemen in het jaarlijkse lidgeld (wij gebruiken liever het woord "contributie" = deelname in de kosten).
Als vanzelfsprekend zullen wij in die context ook de trainers-vergoedingen (die jaar en dag onveranderd bleven) lineair optrekken.
De toepassing van de UiTPAS met kansen-tarief zorgt voor de sociale correctie voor de gezinnen die het echt moeilijk hebben. Bovendien kunnen deze laatsten ook genieten van een tussenkomst voor de aankoop van kledij via ons project "Iedereen Atleet+" dat financieel ondersteund wordt door CERA.
Het lidgeld van het jogging-team kunnen wij houden zoals het was; de eerder genoemde parameters hebben in verhouding tot de inkomsten bij hen weinig of geen effect.
Wij hopen te mogen rekenen op jullie begrip.

Sportieve groet,
Jullie bestuur (Roland, Luc, Geert, Geert, Marc, Gunther en Tom)

» Klik hier om je lidmaatschap te hernieuwen

Bijkomende informatie