English Meeting geannuleerd

Beste atleten,

Om de verspreiding van het Coronavirus COVID-19 tegen te gaan, zijn wij genoodzaakt om onze English Meeting van zaterdag 26 september 2020 af te gelasten.

Wij staan er op jullie toch te bedanken voor de interesse in onze meeting.

Met spijt in het hart,
Het ALVA-bestuur

Nieuws atletiek en Jogging Team

Voorzichtige herneming van de activiteiten

Na twee lange maanden gedwongen staken van alle sportactiviteiten in clubverband besliste deze week de veiligheidsraad tot de (voorzichtige/voorwaardelijke) heropstart ervan.

Het bestuur had daarvoor al eerder de handen uit de mouwen gestoken om een paar mogelijke senario's te bekijken. Er werden afspraken gemaakt met de sportdienst en de andere gebruikers van de piste.

Onze grootste bekommernis is/blijft de veiligheid van onze leden en hun familieleden.
Om die reden - het is ook voor ons wat wennen - zal de opstart gefaseerd gebeuren zodat we de groepen (zeker de kleinsten) klein kunnen houden om zeker te zijn van voldoende begeleiding/toezicht.

Afstand houden en handhygiëne worden de sleutelwoorden.
Al het nodige materiaal werd aangekocht en voorzieningen getroffen. Wij nodigen iedereen uit om zich strikt aan de richtlijnen te houden zodat deze versoepeling kan aangehouden blijven … of beter… op termijn uitgebreid worden.
 

Organisatie van de trainingen : piste algemeen

We werken met een IN-en UITGANG.
Ingang is aan het poortje aan de kant van de start (bovenaan de piste) en uitgang aan dat van de aankomst (onderaan de piste) van de 100m. Op beide plaatsen voorzien wij opvang/begeleiding en handgel.

De piste wordt verdeeld in zone’s die exclusief voorbehouden voor één bepaalde groep.
De trainers worden verplicht een mondmasker te dragen.
Zieke kinderen/atleten blijven thuis.
De toiletten zullen (beperkt) geopend zijn, wij voorzien iemand die er voor zorgt ontsmetting en toezicht, doch maak uit voorzorg die laatste sanitaire stop thuis.

Wij evalueren voortdurend en sturen bij waar nodig.
 

Organisatie van de trainingen : jeugd

Social distancing wordt het sleutelwoord: contact, aflossing en/of werpspelletjes kunnen dus niet gespeeld worden. Ouders worden verzocht om (indien nodig) regenkledij mee te geven.
 

Organisatie van de trainingen : atleten

Voor CAD - SCHOL - JUN gelden dezelfde algemene regels als voor de jeugd… enkel… zij kunnen op alle dagen trainen.

Er wordt voor hen pas verzameld om 18u10; op die manier vermijden wij de drukte van de kleinsten.
De fietsen worden buiten de piste geplaatst, zorg dat je een fietsslot bij hebt.

Bij eventuele werptrainingen blijft het gebruikte tuig de volledige training bij dezelfde atleet.
Doch, wij gaan er van uit dat de eerste twee weken toch vooral op algemene conditie zal gewerkt worden.

Wij voorzien per groep twee trainers
 

Proefvergunningen

Jeugd, atleten en recreanten die een proefvergunning lopen hadden, mogen op twee oren slapen … deze proefvergunning hebben we geschorst tijdens de lock-down … dus ze is nog steeds geldig.
 

Zomerstop jeugd

Omwille van de uitzonderlijke omstandigheden is er dit jaar geen zomerstop voor de jeugd.
Enige uitzondering hierop is mogelijk tijdens de periode van de zomerkampen.
 

Belangrijk

De parking van Schotte zal voorlopig gesloten blijven waardoor iedereen zich buiten zal moeten parkeren of met de fiets dienen te komen.
Er zijn 3 wekelijkse trainingen.

Niveaugroepen van max 20 personen met één jogbegeleider en één wegkapitein.
De verantwoordelijken zien toe op de naleving van de veiligheidsregels.
Het is de bedoeling dat er na de training niet nagepraat wordt, dat iedereen aansluitend naar huis gaat.

De Portier wordt geopend om kledij weg te leggen en gebruik te maken van het sanitair.
Hiervoor wordt een ingang (achterdeur) en uitgang (voordeur) voorzien.
In het gebouw mogen buiten de uitbater slechts drie personen tegelijk binnen… dus enkel transit.
Wij voorzien een gezamenlijke opwarming (afstand !).

  • vermijd gebruik dan de deurklinken
  • er wordt geen drank aangeboden
  • we zorgen voor voldoende verluchting
  • je ontsmet het toilet voor en na gebruik (je bent nooit zeker dat je voorganger dit gedaan heeft)
  • sluit het toiletdeksel alvorens te spoelen
  • in de cafetaria kan je je waardevolle spullen kwijt op een tafel en klaarstaande bakje; onze uitbaters zorgen voor het toezicht
  • wij voorzien handgel om je te handen te ontsmetten

Bijkomende informatie