Priester Daens Vredesloop geannuleerd

Beste atleten,

Om de verspreiding van het Coronavirus COVID-19 tegen te gaan, zijn wij genoodzaakt om onze Priester Daens Vredesloop van zondag 15 november 2020 af te gelasten. Wij bekijken momenteel de mogelijkheden om een beperkte vervangende activiteit te organiseren.

Wij staan er op jullie toch te bedanken voor de interesse in onze meeting.

Met spijt in het hart,
Het ALVA-bestuur

Nieuws atletiek en Jogging Team

Cursus hartveilig in De Portier - 28 maart 2018

Op woensdagavond 28 maart 2018 verzorgde het Rode Kruis een infoavond rond reanimatie en AED.

Hiervoor schreven zich zeventien leden in, een mooie groep om mee te werken waarbij iedereen aan de beurt kon komen in het praktische gedeelte.

Drie uur werd er héél aandachtig geluisterd naar wat men allemaal moet weten of kan doen om iemands leven te redden. Iedereen kreeg hierbij ruim de kans om de aangereikte technieken in te oefenen.

Wij danken het Rode Kruis van Aalst voor de wel héél duidelijke uiteenzetting.

Klik hier om de cursus (nog) eens door te nemen.

In het najaar volgt er een tweede cursus rond meer sport-specifieke materie: wondverzorging, breuken,... Wij houden jullie op de hoogte en hopen dan op hetzelfde enthousiasme te mogen rekenen.

Bijkomende informatie