Nieuws Jogging Team

Aalst en Sport Vlaanderen openen eerste stads- en wijkomloop

Vlaams minister van Sport Ben Weyts en Sport Vlaanderen willen zoveel mogelijk Vlamingen de kans geven om te sporten en daarom lanceren ze een gloednieuw loopcircuit: uniek gemarkeerde looproutes doorheen onze steden.

De primeur is voor de stad Aalst, waar burgemeester Christoph D’Haese en schepen van Sport Matthias De Ridder één van de drie stadslooproutes inliep. ‘Dit is hét moment om lopen verder te stimuleren’, zegt Weyts. ‘Vlamingen bewegen en sporten tijdens de lockdown immers 30% tot 50% meer dan voordien.’

We hebben in Vlaanderen al 101 loopomlopen en 24 natuurlopen, maar Aalst is de eerste proeftuin in de stads- en wijkomlopen. Sportievelingen kunnen een lint van opvallende punaises volgen en zo de stad (her)ontdekken. Sport Vlaanderen en Aalst Sport zetten met dit pilootproject in Aalst de eerste stappen om het in de toekomst te kunnen uitrollen naar andere Vlaamse steden en gemeenten.

Aalst beschikt met het stadspark, sportcentrum en natuurreservaat Osbroek al over een aantal kilometer ideale loopwegen in het hart van de stad. Talloze lopers starten er dagelijks hun loopsessie.

In een eerste fase werden 3 routes ontwikkeld die allemaal starten in het sportcentrum ter hoogte van de ingang aan het atletiekveld. Samen hebben ze een lengte van bijna 8 kilometer.

Schepen van Sport Matthias De Ridder: ‘Aalst wil een centrumstad zijn die je uitdaagt om te bewegen. We investeerden al sterk in onze klassieke sportinfrastructuur met o.a. de bouw van sportcentrum Schotte, de vernieuwing van de atletiekpiste en de bouw van een nieuw zwembad. Nu willen we ook goed begaanbare en bereikbare, sociaal veilige rondjes aanbieden aan onze lopers. Op termijn willen we een netwerk van op elkaar aangesloten routes vormen.’

In een tweede fase zullen er daarom looproutes bewegwijzerd worden doorheen het stadscentrum én de stadsrand. Zo valt werken, wonen en sporten steeds beter te combineren.

Burgemeester Christoph D’Haese: ‘Regelmatig bewegen is belangrijk voor ieders gezondheid en levenskwaliteit. Dat is ook het ideaalbeeld dat we graag promoten ten aanzien van de Aalstenaars. De looproutes zullen sporten voor vele mensen aangenamer maken, zeker voor hen die hun werkplek in het bedrijventerrein in Erembodegem hebben.

Sport Vlaanderen ontwikkelt dit nieuwe type loopomlopen samen met de lokale besturen. Het is expliciet de bedoeling om meer stedelijke sporters te bereiken, die misschien niet meteen in hun buurt een klassieke loopomloop vinden, laat staan een natuurloop. Omdat in die verstedelijkte gebieden al een wildgroei aan (verkeers-)borden is, is er gekozen om de stads- en wijkomlopen te bewegwijzeren met kleurrijke grondnagels (of ‘punaises’). Bijkomend voordeel is dat die erg duurzaam zijn en makkelijk 15 jaar meegaan. Sport Vlaanderen ontwikkelde een draaiboek voor deze omlopen en kijkt ernaar uit om er vele tot stand te brengen.

Bijkomende informatie